HDMI轉換器

HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒
HDMI 轉AV訊號轉接盒

HDMI 轉AV訊號轉接盒

會員價:$ 299 TWD

★產品特色
■ 支援 HDMI:480P / 576P / 720P / 1080i / 1080P@60Hz 訊號輸入
■ 支援 NTSC / PAL 兩種規格訊號輸出 (可自行調撥選擇輸出格式)
■ 附贈USB電源線 (請務必外接DC 5V USB電源接頭 或 連接到電腦USB埠)
■ 隨插即用,無需驅動
   
■ 傳輸介面:HDMI 轉 AV,符合 PAL / NTSC / HDMI 標準規範,支援 HDMI 1.3 規格
■ 輔助電源:Mini USB 輔助電源埠 DC 5V(內正外負)(附贈的電源線,不在保固範圍內)
■ 產品尺寸:66mm x 55mm x 20mm (長x寬x高)■ 產品重量:約 40g
■ 支援系統:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME / Server 2003 / Server 2008 Linux / Mac OS 10.X 以上

商品討論


                                                                  

上一則   |   回上頁   |   下一則